Högskolekurser hösten 2016

De kurser som vi kallar för nätbaserade har inga obligatoriska träffar på Ronneby Kunskapskälla, men du är ändå välkommen att följa dem hos oss.

Vissa av dessa kurser har obligatoriska träffar på studieorten, medan andra är helt webbbaserade och saknar träffar. Vilka förkunskaper som krävs varierar mellan kurserna. Klicka på ansökningskoden för att få information om vad som gäller för respektive kurs.

På antagning.se hittar du många andra intressanta distanskurser utöver de som listas nedan. Var uppmärksam på att du har rätt termin inställd när du söker på antagning.se.

Kursnamn*Poäng*StudietaktMer infoAffärsengelska I7,5 hpkvartsfartStängdArbetsmiljö och ledarskap7,5 hpkvartsfartStängdAtt skriva för webben och

interaktiva medier7,5 hphalvfartStängd Länk till annan webbplats.Bygg-CAD

5 hpflexibelStängd Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.Corporate Social Responsibility - Ett

företagsperspektiv7,5 hpkvartsfartStängd Länk till annan webbplats.Datorspel och lärande I7,5 hpkvartsfartStängd Det mångkulturella klassrummet

7,5 hpkvartsfartStängd Länk till annan webbplats.Digital kompetens och lärande I7,5 hp kvartsfartStängd Länk till annan webbplats.Ekonomi, redovisning och analys15 hphalvfartStängdEkonomistyrning I7,5 hpkvartsfartStängdElektronisk handel och digital marknadsföring7,5 hphalvfartStängdEngelska A1, nätkurs

15 hphalvfartStängd Engelska B1, nätkurs15 hphalvfart Stängd Entreprenörskap7,5 hp 33 %Stängd

Familjepsykologi I30 hphalvfartStängd Förberedande kurs i matematik

7,5 hpkvartsfartStängd Företagsekonomi I - marknadsföring7,5 hphalvfartStängd Genuspedagogik och lärande I

15 hphalvfartStängd

Länk till annan webbplats.Heteronormativitet i skolan7,5 hpkvartsfartStängd Historia (1-30)30 hphelfartStängd Historia GR (A) Släktforskning - en introduktion7,5 hpkvartsfartStängd Hållbar utveckling 2016/20177,5 hpkvartsfartStängd Hälsopedagogik

15 hphalvfartStängd Intellektuellt funktinshinder - om vardag och

livsvillkor för barn och unga7,5 hphalvfartStängdIshockey, kultur och samhälle15 hphalvfart Stängd Juridisk översiktskurs15 hphalvfartStängdKriminologi, GR, (A), Tillämpad kriminologi I 15 hphalvfartStängd Kvalitetsutveckling. värderingar, arbetssätt och

verktyg7,5 hpkvartsfartStängd Ledarskap och coachning 2016/20175 hp33 %Stängd Medie- och kommunikationsvetenskap,

GR, (A), Organisation och kommunikation7,5 hphalvfartStängd Miljöekonomi för hållbar utveckling7,5 hphalvfartStängd Mobbning i lärandemiljöer7,5 hpkvartsfartStängd Pedagogik, GR, (A), Läs- och skrivinlärning15 hphalvfartStängd Pedagogik, GR, (A), Studieteknik3 hpkvartsfartStängd Projektledning I15 hphalvfartStängd Projektledning i praktiken7,5 hpkvartsfartStängd Strategiskt personlarbete: lokalt och globalt15 hphalvfartStängd Svenska som andraspråk I30 hphalvfartStängdSvenska som andraspråk II30 hphalvfartStängd Turismvetenskap, GR, (A), Turism och

upplevelser7,5 hphalvfartStängd Länk till annan webbplats.Uppskattande förhållningssätt7,5 hpkvartsfartStängd

Länk till annan webbplats.