Lantbruk

Blekinge Naturbruksgymnasiums inriktning mot lantbruk ger dig en rolig, varierande och bred yrkesutbildning inom växtodling, lantbruksdjurens skötsel, lantbrukets maskiner, teknik och entreprenörskap.

I undervisningen varvas teori med praktik. Du får lära dig bruka jorden, sköta lantbruksdjuren, köra och underhålla moderna lantbruksmaskiner, allt på ett för miljön hållbart sätt.

Det arbetsplatsförlagda lärandet, (APL) sker dels på skoljordbruket dels på olika lantbruksföretag.

Inom lantbruk kan du välj att inrikta dig ytterligare mot antingen lantbruksdjur, växtodling, entreprenad eller högskolebehörighet.

 • Lantbruk – växtodling

Växtodling ger dig en fördjupad insyn inom odling och beroende på dina individuella val (200 poäng), kan du få ytterligare kunskap inom verkstadsteknik, odling och lantbruksmaskiner i såväl ekologisk som konventionell produktion.

 • Lantbruk – lantbruksdjur

Lantbruksdjur ger dig en fördjupad insyn inom ämnet lantbruksdjur och beroende på vilka individuella val (200 poäng), kan du få ytterligare kunskap inom djurens hälsa och sjukdomar, djurens biologi, produktionsförutsättningar samt ekonomi.

 • Lantbruk – grävmaskin

Grävmaskin väljer man som individuellt val (200 poäng).

Om du har valt grävmaskin och får den kursen som individuellt val, väljer du samtidigt inom programfördjupningen om du vill fördjupa dig ytterligare inom lantbruksdjur eller inom växtodling.

 • Lantbruk – högskolebehörighet

Högskolebehörighet väljer man som individuellt val, svenska 2, svenska 3 och engelska 6, (300 poäng, varav 100 poäng utökat).

Om du har valt högskolebehörighet och får de kurser som ingår som individuellt val, väljer du samtidigt inom programfördjupningen om du vill fördjupa dig ytterligare inom lantbruksdjur eller inom växtodling.

Högskolebehörighet gör att du kan studera vidare vid exempelvis SLU.

Certifikat/intyg inriktningen lantbruk

När man går inriktningen lantbruk erbjuds man olika typer av certifikat/intyg:

 • Inriktningen lantbruk mot växtodling erbjuds sprutcertifikat.
 • Inriktningen lantbruk mot lantbruksdjur erbjuds certifikat i delegerad läkemedelshantering.
 • Inriktningen lantbruk mot grävmaskin erbjuds grävmaskinscertifikat i enlighet med BYN & TYA.
 • Inriktningen lantbruk mot högskolebehörighet erbjuds läkemedelshantering eller
 • Alla elever som läser lantbruk erbjuds:
  • Arbete på väg 1 (APV) kommer eleverna ges möjlighet att gå under sin utbildning. För lantbruksinriktningen ligger APV-utbildningen (7 timmar) i kursen lastmaskiner och truckar.
  • Farligt gods (ADR) 1:3 och heta arbeten kommer lantbruksinriktningen ges möjlighet att gå under sin utbildning i Naturbrukskursen NAUNAU0 200 poäng.