Hästhållning - NA

KO

Vår koppling till naturvetenskapen finns inom djur och natur.

Hästhållning med grundläggande behörighet till
högskola och naturvetenskapliga kurser.
Vår naturvetenskapliga profil vänder sig till dig som vill kombinera ditt intresse för hästar och natur och som tänker studera vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet.
Söker du hit måste du vara intresserad av djur och natur för det är
där vår koppling till naturvetenskapen finns.
Samtidigt som du får NA-behörighet i kurserna matematik, kemi och
fysik läser du kurser som är obligatoriska för inriktningen häst inom
naturbruksprogrammet.
I kursen Naturbruk får du bekanta dig med våra olika naturbruksområden. Det är en fördel att ha haft praktik i stallar när du går vidare till högre utbildning. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande,
APL, vilket ger dig möjlighet att prova på framtida yrkesval.
För att få grundläggande behörighet till högskolan läses svenska 2,
svenska 3 och engelska 6. Dessa ligger som individuellt val eller utökat program.
Kurserna för NA-behörigheten ligger i programfördjupningen, som
individuellt val och utökat program.
Om du tänker utbilda dig vidare, kommer du att ha en stor fördel av
att ha läst NA-behörighet hos oss. Då kan du knyta an den teoretiska
utbildningen till den praktiska verksamheten vi har på skolan.

När du är klar med din utbildning har du behörighet till de flesta
eftergymnasiala utbildningar på högskole- och universitetsnivå.
Vill du studera vidare på Lantbruksuniversitet eller någon annan naturvetenskaplig utbildning är detta ett bra alternativ för dig.
En del utbildningar kräver särskild behörighet (behörighetskurser
kopplade till utbildningens innehåll). Om du har funderingar på någon speciell utbildning efter gymnasiet kontakta vår SYV.