Lärarnas arbetsår

Ht 22 - vt 23

Höstterminen 2022: 11 augusti–22 december
Vårterminen 2023: 9 januari–22 juni

Ht 23 - vt 24

Höstterminen 2023: 14 augusti–21 december
Vårterminen 2024: 8 januari–20 juni