Växtodling

Skoljordbruk

Skoljordbruket med tillhörande skogsmark omfattar idag totalt en areal av 920 ha, med drygt 200 ha jordbruksmark.