Växtodling

Skoljordbruk

Skoljordbruket omfattar en areal på drygt 300 ha jordbruksmark. All mark är ekologisk och KRAV-godkänd.