Skogsbruk

Naturbruksgymnasiets använder Ronneby Kommuns skogsmark. Idag omfattar skogsbruket ca 2500 ha.