Skogsbruk

Elev använder motorsåg i sin utbildning.

Naturbruksgymnasiets använder Ronneby Kommuns skogsmark. Idag omfattar skogsbruket ca 2500 ha.