Skogsbruk

Elev använder motorsåg i sin utbildning.