Mjölkkor

ko

Skoljordbruket har ekologisk inriktning på växtodling och mjölkproduktion och är anslutet till KRAV. På skolan finns ett nytt kostall som blev klart i oktober 2004. I kostallet finns plats för 80 mjölkkor och 80 kalvar och ungdjur. Mjölkning sker i ett tandemmjölkstall med plats för 8 kor samtidigt. Stallet är utformat för djur i lösdrift.