Mjölkkor

Skoljordbruket har ekologisk inriktning på växtodlingen och mjölkproduktion sedan drygt 20 år och är anslutet till KRAV. På skolan finns ett kostall från 2004. I kostallet finns plats för 80 mjölkkor och 80 kalvar och ungdjur. Mjölkning sker 2 st GEA-robotar i kombination ett med GEA:s tandemmjölkstall med plats för 4 kor samtidigt.