Gris

Utegrisar

Skolan har en mindre besättning av utegrisar. Grisarna hålls utomhus på bete med hyddor en stor del av året.

Utegrisar