Artikeln publicerades 9 september 2021

Många är sjuka!

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter!

Just nu har vi många som har förkylningsymtom hos oss, både bland elever och personal.

Stanna hemma om du känner dig sjuk, testa dig gärna för Covid 19, även om testet visar negativt ska du stanna hemma tills du är symtomfri i två dygn.

Ronneby kommun fortsätter att följa Folkhälsmyndighetens bedömning:

"Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Det gäller även om du känner dig lite sjuk och har lindriga symtom.

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn kan du som bor i Blekinge och är 13 år och äldre gå in på webbplatsen 1177.se och boka en tid för egenprovtagning Länk till annan webbplats.. I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra."