Artikeln publicerades 12 mars 2021

När- och distansundervisning under v 11-13 på Blekinge Naturbruksgymnasium

Beslutet gäller från och med den 15 mars till och med 9 april 2021.

Häst och elev i skogen

Förvaltningscheferna i Blekinges kommuner har efter samråd med Smittskydd Blekinge fattat beslut att successivt öka andelen elever som undervisas på plats i skolan till cirka 2/3 delar på de kommunala högstadieskolorna och cirka 50 % på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller från och med den 15 mars till och med 9 april 2021.

Schemat för eleverna på Blekinge Naturbruksgymnasium anpassas efter dessa nya direktiv. Som tidigare kan eleven se sitt personliga schema genom att ange sitt personnummer i "Ange-id" i Skola-24. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad gällande schemat och kontrollera om lektionerna är på skolan eller om det är distansundervisning. Om lektionerna är på skolan syns det i schemat.

Önskemål om övernattning på internatet sker i samtal med mentor och därefter gör vi en riskanalys över antalet elever som verkligen är i behov av internatplats.

Vid frågor kontakta mentor eller undervisande lärare.