Artikeln publicerades 21 januari 2021

Fortsatt distansundervisning

Rekommendationen från Regeringen

Efter rekommendationer från Regeringen och Smittskydd i Blekinge fortsätter vi på Blekinge Naturbruksgymnasium under nästa vecka med distansundervisning. Ett fåtal elever kommer att genomföra praktiska moment på skolan.

Beroende på hur smittspridningen fortskrider i länet, är rekommendationen från Regeringen att vi gradvis skall återuppta närundervisningen, det vill säga undervisningen i skolan. Ronneby kommun uppdateras varje vecka av Smittskydd i Blekinge om smittspridningen i länet. Hur den gradvisa återgången till närundervisning kommer att ske beror helt på smittspridningen i länet och kommunen.

De praktiska moment som vi på Blekinge Naturbruksgymnasium kommer att genomföra på skolan, får berörda elever information om av undervisande lärare.

Förordningen för gymnasiet gäller till 1 april.
Läs här: Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.