Artikeln publicerades 14 augusti 2020

Information till boende på internatet


Årskurs 1: NB20

Välkommen till Blekinge naturbruksgymnasium på tisdag!

Nyckelutlämning till internatboende sker mellan klockan 07.30 och 9.00. Med tanke på rådande omständigheter ber vi er vårdnadshavare vänta i/ vid bilen för att minimera risken för smittspridning. Personal delar ut nycklar samt visar eleven tillrätta på sitt rum på internatet. Med tanke på covid-19 är det endast internatelever och skolans personal som får tillträde till internaten. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Vi påminner också om att ta med internatkontraktet och ordningsregler signerat och klart.

Årskurs 2: NB19

Välkommen tillbaka till Blekinge naturbruksgymnasium på onsdag!


Nyckelutlämning till internatboende sker mellan klockan 08.30 och 10.00. Med tanke på rådande omständigheter ber vi er vårdnadshavare vänta i/ vid bilen för att minimera risken för smittspridning. Personal delar ut nycklar samt visar eleven tillrätta på sitt rum på internatet. Med tanke på covid-19 är det endast internatelever och skolans personal som får tillträde till internaten. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Vi påminner också om att ta med internatkontraktet och ordningsregler signerat och klart.

Med vänlig hälsning

Boel Forslund med personal

Internatelever