Artikeln publicerades 12 augusti 2020

Skolstart HT 2020

Blekinge Naturbruksgymnasium

Den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Gymnasieskolorna återgår till undervisning i skolornas lokaler. Beslutet gäller från den 15 juni. Trots att vi kan återgå till mer normal studieverksamhet ska vi fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd;

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/att-tanka-pa-nar-distansundervisningen-i-gymnasieskolan-upphorlänk till annan webbplats

Åk 1 startar tisdagen den 18/8 kl. 09.00.

Åk 2 startar onsdagen den 19/8 klockan 10.00.

Lokal meddelas vid ankomst. Vänligen vänta utanför skolans huvudbyggnad, tänk på att hålla avstånd.

Ni vårdnadshavare som har barn som skall bo på internatet väntar vänligen i bilen till att ert barn har fått sitt rum. På detta vis minskar vi risken för smittspridning.

Välkomna!

Rektor och personal på Blekinge Naturbruksgymnasium