Artikeln publicerades 17 oktober 2019

Utvecklingssamtal!

Nu är det åter dags för utvecklingssamtal  

Traktor

Hej!

Nu är det dags för utvecklingssamtal. Höstens samtal kommer ske fredagen den 15 november klockan 12.30- 15.30 och måndagen den 18 november klockan 16.30- 19.30

Ni kommer få möjlighet att under ca 10 minuter samtala med undervisande lärare i varje ämne där ni får rapport om hur det ser ut i dagsläget och vilka utvecklingsbehov som finns.

Samtalen genomförs enligt drop-in-principen, det vill säga, man kommer när man har möjlighet. Under tiden som man eventuellt väntar på någon lärare för samtal kan man ta en kopp kaffe, te eller saft. Innan Ni lämnar skolan har Ni också ett samtal med mentor där Ert barns sociala situation i skolan diskuteras.

Varje eftermiddag/kväll är indelad i två tidsperioder, detta för att minska eventuella köer och göra väntetiden kortare. Det kommer inte att förekomma någon tidsbokning utan Ni kommer någon gång inom den tidsperiod som Ni valt. Utanför salarna finns det markerat vart man ska gå/vänta för att träffa respektive lärare och samtlig personal kommer under kvällen att ha namnbricka.

Vår förhoppning är att samtalen ska kännas informativa då Ni som målsman och elev får träffa lärarna i de ämnen där ni har frågor. Kryssa för de lärare som Ni vill diskutera med. (Vid sidan om lärarnas namn står vilka kurser var och en undervisar i.)

Fyll i och lämna blankettenPDF <-- till skolan senast tisdagen den 4 november.

*Kom ihåg att anteckna vilka lärare ni valt att prata med under kvällen.

Om någon lärare önskar träffa Er är detta förmarkerat på blanketten. Om Ni inte önskar prata med någon lärare och det heller inte finns ifyllt att någon lärare önskar träffa Er för samtal, kommer endast mentorssamtalet att genomföras.

Som förberedelse inför samtalet vill vi att du som elev, enskilt men även tillsammans med vårdnadshavare, funderar över vilken information du vill ha av oss på skolan för att du skall nå så långt som möjligt i de olika kurserna.

Välkomna!