Artikeln publicerades 13 februari 2019

Utvecklingsamtal!

Nu är det åter dags för utvecklingssamtal  

Traktor

Hej!

Nu är det dags för utvecklingssamtal. Vårens samtal kommer ske måndagen den 4 mars klockan 16.30- 19.30 och fredagen 8 mars klockan 13.00- 15.30.

Ni kommer få möjlighet att under ca 10 minuter samtala med undervisande lärare i varje ämne där ni får rapport om hur det ser ut i dagsläget och vilka utvecklingsbehov som finns.

Samtalen genomförs enligt drop-in-principen; man kommer när man har möjlighet och kan under tiden som man eventuellt väntar på någon lärare för samtal ta en kopp kaffe, te eller saft. Innan Ni lämnar skolan har Ni också ett samtal med mentor där Ert barns sociala situation i skolan diskuteras.

Varje eftermiddag/kväll är indelad i två tidsperioder, detta för att minska eventuella köer och göra väntetiden kortare. Det kommer inte att förekomma någon tidsbokning utan Ni kommer någon gång inom den tidsperiod som Ni valt. Utanför salarna finns det markerat vart man ska gå/vänta för att träffa respektive lärare och samtlig personal kommer under kvällen att ha namnbricka.

Vår förhoppning är att samtalen ska kännas informativa då Ni som målsman och elev får träffa lärarna i de ämnen där ni har frågor.

Fyll i och lämna blankettenPDF <-- till skolan senast tisdagen den 26 februari.

*Kom ihåg att anteckna vilka lärare ni valt att prata med under kvällen.

Om Ni inte önskar prata med någon lärare och det heller inte finns ifyllt att någon lärare önskar träffa Er för samtal, kommer endast mentorssamtalet att genomföras.

Som förberedelse inför samtalet vill vi att du som elev, enskilt men även tillsammans med vårdnadshavare, funderar över vilken information du vill ha av oss på skolan för att du skall nå så långt som möjligt i de olika kurserna.

Välkomna!