Artikeln publicerades 19 december 2018

Vklass

Uppdaterad information till Vårdnadshavare gällande nya digitala verksamhetssystem i Ronnebys gymnasieskolor och grundskolor - Skola 24 och Vklass

Vklass

Vi har under hösten haft utmaningar med att hålla tidplanen för implementering av de nya verksamhetssystemen. Enligt ursprunglig tidplan planerades lansering i samband med skolstart i augusti.

På grund av att vi inte kunde säkra kvalitén på informationen i administrationssystemet valde vi att skjuta på lanseringen för frånvarosystem och lärplattform. Under september månad kunde personalen börja arbeta i systemen men det återstår en del arbete innan alla elever och vårdnadshavare kan logga in.

Projektgruppen, tillsammans med våra leverantörer, arbetar intensivt för att komma fram till lösningar så att alla elever och vårdnadshavare ska kunna börja använda systemen. Enligt den senaste tidplanen skulle Vklass och Skola24 lanseras för vårdnadshavarna under vecka 2, 2019 men som det ser ut nu sker lanseringen i februari.

Vi som arbetar i projektet gör allt vi kan för att vi så snart som möjligt ska vara igång med Skola24 och Vklass fullt ut.

Vklass

I Vklass kommer du som vårdnadshavare t.ex. att kunna ta del av information från skolan och lärare genom funktionen ”nyheter”. Du kommer också att kunna se schema, läxor, pedagogiska planeringar, följa upp de bedömningar som gjorts av olika uppgifter och boka utvecklingssamtal. Vklass finns både på webben och som app.

Skola24

Här kommer du som vårdnadshavare t.ex. anmäla frånvaro för ditt/dina barn, lämna in digital ledighetsansökan och få sms vid ogiltig frånvaro. Du kommer även att få tillgång till en app för Skola 24 med möjlighet att t.ex. anmäla frånvaro.

För mer information se nyheter under Förskola & skola på ronneby.se