Artikeln publicerades 19 december 2017

Läsprojekt

Under vårterminen kommer vi att fortsätta med extrasatsningen på just läsning för våra ettor! Alla ettor läser- och även lärarna!

Vi läser om tjuvskyttar, katter som räddar människoliv, dejter på kyrkogårdar och mysterier med pestsmittade skelett. Fyra dagar i veckan, fram till jul, inleds dagen med 20 minuters läsning

Syftet med läsprojektet är att våra elever ska att bli ännu bättre läsare, men också för att väcka ett läsintresse som förhoppningsvis ska fortsätta utan skolans hjälp. Vi hoppas och tror också att ett ökat läsintresse öppnar nya dörrar och gör det lättare att ta till sig innehållet i andra kurser. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete.

Böckerna kommer dels från skolans egna hyllor, men framförallt från Ronneby stadsbibliotek. Hjälpsamma bibliotekarier plockar ihop våra boklådor med det mesta som kan tänkas intressera våra elever i årskurs ett. Eleverna önskar vad de vill läsa och varje dag i 20 minuter läser de aktivt i sina böcker. Till en början är det fri läsning som gäller, men framöver kommer vi arbeta vidare med deras böcker i svenskundervisningen