Svarven

Fastigheten Svarven är cirka 5 100 kvadratmeter och ligger centralt i Ronneby. Svarven ska byggas om till en ny grundskola.

ABRI är kommunens bygg- och projektledare för Parkdalaskolan i kvarteret Svarven och Dynacon Construction Blekinge AB bygger skolan till Ronneby kommun. Bygget startade i mitten av mars 2020. Parkdalaskolan ska ge plats till 650-700 elever.

Piren flygbild
Piren Ronneby hamn
Piren Ronneby hamn
Baltic Beauty på Piren i Ronneby Hamn

Karta