Svarven

Fastigheten Svarven är cirka 5 100 kvadratmeter och ligger centralt i Ronneby. Svarven ska byggas om till en ny grundskola.

ABRI har fått i uppdrag att investera upp till 125 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven till en ny 4-9-skola med plats för 650-700 elever.

Piren flygbild
Piren Ronneby hamn
Piren Ronneby hamn
Baltic Beauty på Piren i Ronneby Hamn

Karta