Vi skräddarsyr dina lokaIer

Fueltech

Vi tycker att det är viktigt att företagen i våra lokaler har en så bra arbetsmiljö som möjligt. Därför ställer vi snabbt om befintliga lokaler och fastigheter efter våra hyresgästers behov.

Vi tror att funktionella och väl anpassade lokaler ger företag och personal möjlighet att fokusera på verksamheten och därigenom bättre förutsättningar att lyckas med uppdraget.

Många av våra hyresgäster har speciella krav på sina lokaler. Det kan handla om allt från ventilation och renrumsmiljö till att lokalerna måste klara extrem hetta, tunga maskiner, hantering av mat med mera. Vi för fortlöpande diskussioner med våra hyresgäster för att tillsammans skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Exempel på skräddarsydda lokaler är Kolafabriken i Bräkne-Hoby, Fueltechs lokaler för gjutning av chassiprodukter i aluminium och kongresscentret Blekinge Convention Center med en kapacitet upp till ca 2 200 besökare.

Vi har anpassat lokaler för Flextronics (numera Orbit One) som flyttade en hel industri med pågående verksamhet till kvarteret Telefonen på cirka 12 000 kvadratmeter.

Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om hur just dina lokaler skulle fungera optimalt.

Besöksadress

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby

Fakturaadress

AB Ronneby industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

abrifaktura@abri.se

Kontakta oss

Telefon
0457-61 87 00

E-post
info@abri.se

Orgnummer

556077-1072

Abri i sociala medier


ABRI är den största hyresvärden för kommersiella lokaler i Ronneby kommun. Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.