Artikeln publicerades 17 november 2022

Torbjörn Lind näringslivschef Ronneby kommun, Tomas Haglund vd Cetetherm och ABRIs vd Dennis Robérteus.

På plats på Gärdet är Torbjörn Lind näringslivschef Ronneby kommun, Tomas Haglund vd Cetetherm och ABRIs vd Dennis Robérteus.

ABRI bygger ny fabrik till Cetetherm

Den nya industrifastigheten kommer att uppföras i anslutning till E22 vid Ronnebys östra infart och blir cirka 4 000 kvadratmeter stor. Byggnaden kommer att inrymma produktionsyta, laboratorium, kontor och ett större lager.

Cetetherm har mer än 60 års erfarenhet av fjärrvärmelösningar och finns idag på flera adresser i kommunen. Byggnationen av en ny fabrik samlar försäljning, utveckling och produktion under samma tak.

Framtagning av upphandlingsunderlag pågår och projektet kommer att handlas upp under våren. Byggstart planeras till sommaren 2023 och inflyttningen i de nya lokalerna beräknas kunna ske till sommaren 2024.

ABRI kommer att bygga och äga fastigheten. Bolaget har gemensamt med Cetetherm inlett ett långsiktigt samarbete för upplåtelsen av lokalerna. ABRI äger för närvarande cirka 170 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 22 fastigheter med 174 företag som hyresgäster.

Cetetherm gruppen är en ledande tillverkare av energilösningar, främst inom fjärrvärme och fjärrkyla. Företagets produkter har en viktig roll i målet att minska de globala utsläppen och skapa en mer hållbar värld. Totalt är man idag cirka 100 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor med egna bolag i Sverige, Frankrike och Tjeckien. Cetetherm ingår sedan 2018 i NIBE koncernen med mer än 20 000 anställda och cirka 30 miljarder SEK i omsättning.

Ritning på Cetetherms nya industrilokal på Gärdet i Ronneby

Ritning på Cetetherms nya industrilokal på Gärdet i Ronneby