Artikeln publicerades 13 juni 2022

Kockums i Kallinge flyttar kontoret till produktionen

Idag togs de första spadtagen utanför ingången till gjuterifabriken i Kallinge Företagscenter. Här kommer det nya ledningskontoret för Kockums Maskin ligga.

ABRI bygger ut Kockums Maskins befintliga industrilokaler i Kallinge Företagscenter med cirka 240 kvadratmeter då personalen på kontoret vill komma närmare produktionen och flytta sina arbetsplatser till fabriken.

Redan nu i juni påbörjas arbetet med att gjuta plattan och under hela hösten kommer området vara en byggarbetsplats. De sju nya kontoren, konferensrummet och personalköket ska vara klart till årsskiftet. 

Första spadtaget togs av Kockums VD Jonas Olsson och ABRIs VD Dennis Robérteus

Första spadtaget togs av Kockums VD Jonas Olsson och ABRIs VD Dennis Robérteus. Med på bild är även en representant för byggentreprenören JSB, ABRIs fastighetsansvarige och delar av Kockums ledningsgrupp.

Här kan en framtida hyresgäst påverka utformningen från början

Flytten av Kockums Maskin innebär att hela det gamla fd huvudkontoret till industriområdet Kallinge Företagscenter kommer stå tomt.

Har du idéer om verksamheter som kan passa i dessa anrika lokaler, eller vill du kanske etablera dig i lokalerna själv? Vi kommer behöva renovera fastigheten – så var med från början och få det som du vill!

Kontakta oss på ABRI
Dennis 0457-61 87 97, Paula 0457-61 89 76

För 104 år sedan stod Kockums huvudkontor klart, ritad av dåtidens Gert Wingård, en av Sveriges på den tiden mest kända arkitekter - Torben Grut.

Fotografi av entrébyggnaden till Kockums Jernverks AB i Kallinge. Fotografi av Oskar Ekholm i Blekinge museums arkiv.

Fotografi av entrébyggnaden till Kockums Jernverks AB i Kallinge. Fotografi av Oskar Ekholm i Blekinge museums arkiv.

Historiken om Kockumverken och huvudkontoret

1849 köpte Frans Henrik Kockum Kallinge kvarn och byggde en hammare och ett valsverk för tillverkning av heldrivna kopparkittlar. Fyra år senare utökades verksamheten med tillverkning av takplåt och några år senare klippspik. År 1856 övertogs dessutom det gamla sockerbruket i Ronneby där Kockum uppförde en fabrik med stansverk och förtenneri för hushållskärl. När Frans Henrik Kockums dog 1875 slogs tillverkningen i Kallinge, Ronneby och Örmo samman i det nybildade Kockums Jernverks AB och drevs därefter i denna form fram till 1991. Efterträdare till verksamheten blev då Kockums Maskin AB.

Kockumverkens huvudkontor uppfördes 1918. Huset ritades av Torben Grut som var en av den tidens mest kända arkitekter i Sverige. Han ritade främst idrottsbyggnader och olika slags representationsbyggnader där hans mest kända byggnader är Stockholms stadion och Solliden på Öland. Han ritade också ett stort antal kyrkor vilket borde ha inspirerat till de vackra kryssvalven i bottenplan på huvudkontoret. Den pampiga entrédörren är det första som möter besökaren – fortfarande samma dörr som när huset byggdes. Innanför vandrar besökaren upp för en imponerande stor trapphall i marmor.