Artikeln publicerades 2 maj 2019

Minska brandrisken! - Flytta brännbart från fasaderna

Det är viktigt att hålla fritt vid fasaderna från lastpallar och andra föremål och att ha ett säkerhetsavstånd mellan förvaringsplatser och byggnader.

Ofta anläggs bränder i containrar eller i annat brännbart material som förvaras utomhus i närheten av byggnader till exempel lastpallar, plastsäckar och soptunnor. Eftersom det då är stor risk att bränderna sprids till byggnaderna kan du med enkla åtgärder minska faran avsevärt. Det handlar framför allt om att begränsa tillgängligheten till brännbart material och att ha ett säkerhetsavstånd mellan förvaringsplatser och byggnader.

  • Lastpallar får absolut inte placeras vid fasader eller vid byggnader. De ska läggas i containrar.

  • Plast eller annat skräp får inte placeras intill fasader eller byggnader.

  • Sopkärl bör vara fast- eller inlåsta annars kan någon flytta på kärlen för att sedan tända eld på dem.


Grundregeln är att hålla rent och städat vid fasader, lastkajer, förråd och liknande ställen. Om det inte finns något brännbart material att elda minskar risken för anlagd brand.

Besöksadress

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby

Fakturaadress

AB Ronneby industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

abrifaktura@abri.se

Kontakta oss

Telefon
0457-61 87 00

E-post
info@abri.se

Orgnummer

556077-1072

Abri i sociala medier


ABRI är den största hyresvärden för kommersiella lokaler i Ronneby kommun. Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.