Artikeln publicerades 4 oktober 2022

Kommunhuset i Kallinge får nya träd

Pelarek, silverpäron och en vacker lönn som vårdträd. Så ser den nya grönskan ut runt Bredåkra.

Pelarekarna kommer att planteras så lång in från vägen att löven inte hamnar på gångbanan och orsakar halka eller att trädens rötter förstör asfalten.

För att accentuera den vackra historiska tegelbyggnaden som tidigare fungerade som Kallinges kommunhus, återplanteras inte mängden av träd runt framsidan av fastigheten. Istället planteras en lönn som ett vårdträd i mitten av gräsytan i samklang med fontänen, planteringarna av blommande växter och bänkarna vid vattnet.

Silverpäronen står på var sin sida av entrén mot Slättagårdsvägen.

Almarna som tidigare ramade in fastigheten togs ned för några år sedan då de fått almsjukan och var tvungna att bytas ut.

Ritning på placeringen av de nya träden i Kallinge.