Artikeln publicerades 16 juni 2021

Uppdaterad information om bygget av rondell och parkeringar i kvarteret Telefonen

Till följd av byggnationen av Parkdalaskolan förändras trafiksituationen i området mellan kvarteret Telefonen och Angelskogsvägen. Just nu byggs en rondell och nya parkeringsplatser. Även befintliga vägar får en något annan sträckning än idag.

För att ge möjlighet till dessa förändringar och för att behålla en säker trafiksituation runt vår fastighet har vi grävt bort vallen mellan Telefonen och Angelskogsvägen. Här får vi plats för fler parkeringar och kan göra de anpassningar som krävs av den nya rondellen. Parkeringarna
kommer främst att ersätta dem vi blir av med vid friskvårdsanläggningen Wellness studio.

Vi kommer också att bygga till fler parkeringar för bland annat personalen i Orbit One och Call4U på kvarterets nordöstra sida mot nya bostadsområdet Kilen.

Även vid fastighetens västra sida blir det förändringar. Här bygger vi en ny gångbana till entrén vid Fridhemsvägen så att fotgängare säkert kan kunna ta sig till vårdcentral och restaurang utan att behöva korsa den välfyllda parkeringen.

Bilden visar en uppdaterad preliminär tidplan för arbetena i kvarteret Telefonen under 2021

Bilden visar pågående anläggningsarbeten i kvarteret Telefonen under 2021