Artikeln publicerades 2 juni 2021

Brunnsparken

Att tänka på under sommarledigheten

6 tips som minskar risken att få datorn eller mobilen hackad under semestern.

  1. Se upp för mejl som innehåller stavfel och som har en udda disposition. Skicka aldrig vidare sådana mejl till kollegor.
  2. Var vaksam över mejl som innehåller en uppmaning för dig att göra något särskilt om det anges en tidsfrist du måste hinna med.
  3. Undvik att koppla upp jobbdator eller jobbmobil till ett okänt öppet WiFi-nätverk.
  4. Skapa backup för alla dina enheter så att du har en kopia av all viktig information om din mobil eller dator skulle bli stulen eller förstöras under semestern.
  5. Se till att hålla datorerna uppdaterade med ett strakt antivirusskydd.
  6. Säkerställ att datorerna har en hårddiskkryptering och stäng av dem innan du går på semester.

Fler tips på enkla åtgärder som kan förhindra skador, inbrott och brand.

Övervakning
Kontinuerlig tillsyn av byggnader och verksamhet är nödvändig även under sommarlovet. Överväg utökad bevakning/rondering.

Lås och larm
Kontrollera att låsrutinerna följs och att befintliga larm fungerar. Ta ett extra varv och se till att alla dörrar och fönster är låsta och reglade.

Entreprenadarbete
Kontrollera att entreprenören är medveten om sitt ansvar. Tänk speciellt på vattenskador vid regn (takarbeten) och ”heta arbeten” (brandrisk). Kontrollera särskilt att dörrar och fönster är låsta och reglade när entreprenörer arbetar i byggnader där verksamheten ligger nere under semester.

Vattenskador
Stäng om möjligt av den vattenförsörjning som inte kommer att användas under sommaren.

Containers

Var noga med säkerhetsavståndet mellan containers och byggnader, speciellt tillfälligt uppställda containers. Placera aldrig containers invid fönster, fasader eller under tak.

Stöldbegärlig egendom

Insynsskydda fönster i markplan och lås in stöldbegärlig egendom i ett larmat utrymme.

Ordning och reda

Håll ordning på lösa saker. Ta bort tomemballage och se till att papperskorgar är tömda. Se till att lastbryggor är fria från lastpallar och annat brännbart material.

Belysning

Trots ljusa sommarnätter, låt inte byggnader vara helt mörklagda. Kontrollera att er belysning fungerar och ha gärna ljussensor på såväl inomhus och utomhus.

Åsknedslag

Sommartid ökar problemen med elavbrott på grund av åsknedslag. Det kan ge upphov till översvämningar vid driftavbrott på pumpanläggningar, ge avbrott på larmanläggningar och liknande. Åsknedslag kan också skada elektrisk utrustning, koppla därför bort elanslutna apparater och verktyg som inte kommer att användas under semestern. Om möjligt kontrollera era lokaler efter åskväder.

TIPSEN HAR VI FÅTT FRÅN SÖDERBERG & PARTNERS