Artikeln publicerades 25 maj 2021

Fortsatt skärpta råd i Blekinge till och med den 13 juni

Region Blekinge och Smittskyddsläkaren i Blekinge har beslutat att fortsätta med skärpta regionala råd för att minska risken för smittspridning av covid-19 i Blekinge.

  • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än de man bor tillsammans med, och att inte träffa andra än de man måste träffa i skolan eller på arbetsplatsen. Arbeta på distans i möjligaste mån.
  • Ny från den 17 maj 2021: Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar öppna endast för träningsverksamhet utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare samt för föreningar som arrangerar utomhusträning för vuxna. All övrig träning för vuxna bör ske enskilt utomhus. Först när smittläget förbättrats ytterligare kommer idrottsanläggningarna öppnas för enstaka tävlingar och matcher för barn och ungdomar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • En vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten till idrottsanläggningar mer än vad pandemilagen tillåter.
  • Personer som arbetar fysiskt på plats på arbetsplatser där utbrott av covid-19 förekommer kan vara på jobbet, men bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att visats i samhället. Gå och handla när du behöver, men besök inte platser där människor samlas när det inte är nödvändigt.
  • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. För skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skärpta regionala råd infördes den 19 april och har förlängts och justerats i omgångar. Den nuvarande versionen av råden gäller till och med den 31 maj. Därefter förlängs råden till och med den 13 juni, med följande justeringar:

  • Träningsverksamhet, tävlingar och matcher för barn och vuxna kan genomföras utomhus.
  • Föreningars träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare kan även ske inomhus.
  • Lägerverksamhet och cuper för barn och unga födda 2002 eller senare kan bedrivas i mindre skala inom Blekinge, men övernattning bör undvikas.

Råden i sin helhet finns på 1177.se/blekinge. Länk till annan webbplats. Dessa gäller till 31 maj, efter det publiceras de justerade råden som gäller 1-13 juni.