Artikeln publicerades 19 april 2021

Skärpta regionala råd för covid-19 i Blekinge län

Råden gäller för alla, även den som redan är vaccinerad. Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 skärpta råd i Blekinge.

  • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än de man bor tillsammans med, och att inte träffa andra än de man måste träffa i skolan eller på arbetsplatsen. Arbeta på distans i möjligaste mån.
  • Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år. Det gäller såväl inomhus- som utomhusverksamhet.
  • En vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten till idrottsanläggningar mer än vad pandemilagen tillåter.
  • All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
  • Personer som arbetar fysiskt på plats på arbetsplatser där utbrott av covid-19 förekommer kan vara på jobbet, men bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att visats i samhället. Gå och handla när du behöver, men besök inte platser där människor samlas när det inte är nödvändigt
  • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. För skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendatione

De skärpta regionala råden gäller till och med den 2 maj 2021, men kan förlängas vid behov. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridning, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.