Artikeln publicerades 19 januari 2021

Tillfällig pandemilag för covid-19

Riksdagen har tagit beslut om en ny pandemilag som gäller från och med den 10 januari. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Målet är att minska smittspridningen i samhället.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Avsikten är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut, och att kontrollera efterlevnaden av dessa. Man hämtar även in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som väljs ut för tillsyn.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Den tillfälliga pandemilagen upphör att gälla den sista september 2021.