Artikeln publicerades 7 april 2020

Landshövdingen underlättar för företagen

Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram information till företagare med anledning av coronaviruset.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring Coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Blekinge. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta tillfälliga åtgärder.