Artikeln publicerades 9 oktober 2019

Revision av brandlarm i Telefonen

Onsdag den 9/10 och torsdag den 10/10 kommer det att vara revisionsbesiktning av brandlarmen i kvarteret Telefonen.

Best - Brand El & Säkerhetsteknik - kommer att gå runt och kolla samt prova av brandlarmet tillsammans med besiktningsman.

Vid frågor kontakta ABRIs ansvarige för systematiskt brandskydd Tommy Svensson.