Fler rökfria miljöer efter 1 juli

Lagom till semestern införs nya rökfria miljöer i Sverige. Rökförbudet är tänkt att minska exponeringen för rökning och göra platser utomhus mer tillgängliga för personer som inte vill eller bör utsättas för tobaksrök.

Här får man inte röka efter den 1 juli;

  • På uteserveringar, utanför restauranger och caféer,
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud, exempelvis lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Områden i anslutning till färdmedel exempelvis taxizoner, perronger och busshållplatser. Även närliggande ytor avsedda för resenärer, som gångbanor till spårområdet, omfattas av förbudet
  • På allmänna lekplatser.
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar. OBS! Även om anläggningen används för andra aktiviteter, som konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.

Ansvarig är den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Både vi som hyresvärd och du som hyresgäst har ansvar för att rökförbudet följs, både inomhus och utomhus.

I dina egna utrymmen och utanför din entré har du som disponerar ytan ansvar för rökförbudet. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex ligger ansvaret på oss som fastighetsägare.

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna och Länsstyrelsen ska hjälpa kommunerna med information och råd.

Utförlig information om den nya lagen hittar du på www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du ladda ner skyltar och dekaler länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför att informera om rökförbudet.