Artikeln publicerades 9 april 2019

Viktig information till fakturautställare

Vi vill att samtliga fakturor från våra leverantörer är elektroniska.

Den 1 april började lagen om krav på e-faktura vid offentlig upphandling gälla. För att uppfylla lagkravet kommer ABRI succesivt att enbart ta emot e-faktura.