Artikeln publicerades 20 mars 2019

Förvarade saker i skyddsrum

Vi hyr ut förråd i några av våra skyddsrum. För att snabbt kunna ändra om lokalen från förråd till skyddsrum ber vi våra hyresgäster att om möjligt ställa sina förvarade saker på lastpallar.

I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål, exempelvis som förråd. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att man kan genomföra fortlöpande underhåll och inspektion, samt att det är möjligt att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn vid behov.

Var Ronnebys alla skyddsrum ligger kan du se på MSBs skyddsrumskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.