Artikeln publicerades 7 juni 2022

Nu kan du ladda ner vår årsredovisning för 2021

Här kan du bland annat läsa att vi har ökat uthyrningen med över tre procent under det gångna året och att intresset för nyetableringar har varit god, trots de senaste årens pandemi.

ABRI har landat över tjugo nya hyresavtal och hyrt ut cirka sex tusen kvadratmeter mer än tidigare, vilket innebär att den totala uthyrda ytan i bolaget har ökat till över 162 000 kvadratmeter. Den rådande pandemisituationen har inneburit att bolaget flyttat större investeringar framåt i tiden och vi har prioriterat ombyggnationer och löpande underhåll.

Läs mer i vår årsredovisning som du laddar ner som PDF här. Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning ABRI 2021