Artikeln publicerades 1 juni 2022

SPA förvärvar Evomatic i Karlshamn

Våra hyresgäster Shape Process Automation, SPA, i kvarteret Hantverkaren har köpt in Evomatic AB i Karlshamn. Tillsammans blir man en stor aktör inom automation med en solid innovationsmiljö.

Gemensamt för båda företagen är att man erbjuder kundanpassade automationslösningar som effektiviserar produktion inom bland annat generell automatisering, fordons-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

- Våra företag har tillverkat nära 4 000 specialanpassade robotar från fabrikerna baserade i Blekinge. Vi breddar oss nu genom ett gemensamt ägande och kommer att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter på våra olika marknader. Vi blir en riktigt stark enhet, säger Per Josefsson, verkställande direktör på SHAPE Technologies i Europa.

SPA startade redan 1972 i Ronneby som leverantör av vattenskärningsteknik med det första kommersiella vattenjetskärningssystemet installerat under varumärket Best Matic. Företaget är numera en del av det globala teknikbolaget Shape Technologies Group.

Per Josefsson blir verkställande direktör även för för Evomatic AB och det nya ägarförhållandet träder i kraft från och med idag den 1 juni 2022.