Artikeln publicerades 9 december 2020

2020 års kundundersökning är slutförd

Frågorna gick till hundra kontaktpersoner på företag med verksamhet i sina lokaler varav 60% medverkade. Svaren kommer främst att användas i vårt utvecklingsarbete.

På frågan om ABRI är en bra hyresvärd har medelbetyget höjts något sedan förra året och landar på 8,77 av max 10. Nästan alla (97%) betygsatte oss i den övre skalan från 7 och uppåt varav 37% gav oss maxbetyget 10. Tack!

Vi kan se att det är relativt lugnt i våra företagsbyar. 81% upplever att det aldrig, eller nästan aldrig är problem med skadegörelse eller stölder, och 97% kan tänka sig hyra lokaler av ABRI igen.

Tyvärr har 90% påverkats av pandemin varav 10% ofantligt mycket. Vi är därför tacksamma att det stora flertalet inte ser behov av minskad lokalyta och att 28% tvärt om behöver något större yta.

Snabb och bra service av personalen som sköter fastigheterna.
Mycket snabb respons på frågor och saker som behöver fixas.

Citat ur årets enkät.

Som tack skänker vi 50 kronor för varje genomförd undersökning till Bris, Barnens rätt i samhället. Det innebär att vi i år skänker 3 000 kr som julgåva till Bris.

Bris hjälper barn i nöd