Artikeln publicerades 2 april 2020

Allmänna råd om covid-19 från 1 april

Myndigheten inskärper - Håll avstånd och ta personligt ansvar!

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Allmänna råd på arbetsplatser:

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

 • håller avstånd till varandra,
 • regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit,
 • arbetar hemifrån,
 • undviker onödiga resor i arbetet, och
 • kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

 

Fler allmänna råd:

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
 • markerar avstånd på golvet,
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 • håller digitala möten,
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 • undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.