Artikeln publicerades 18 juni 2019

Lugnare ledighet genom ökad säkerhet

Under semestern står många lokaler tomma. I vissa lokaler pågår också reparations- eller entreprenadarbeten. Vi vill därför tipsa om några saker du kan göra för att förhindra obehagliga överraskningar som till exempel skadegörelse, inbrott och brand.

Övervakning
Kontinuerlig tillsyn av byggnader och verksamhet är nödvändig även under sommarlovet. Överväg utökad bevakning/rondering.

Lås och larm
Kontrollera att låsrutinerna följs och att befintliga larm fungerar. Se till att alla dörrar och fönster är låsta och reglade.

Entreprenadarbete
Kontrollera att entreprenören är medveten om sitt ansvar. Tänk speciellt på vattenskador vid regn (takarbeten) och ”heta arbeten” (brandrisk). Kontrollera särskilt att dörrar och fönster är låsta och reglade när entreprenörer arbetar i byggnader där verksamheten ligger nere under semester.

Vattenskador
Stäng om möjligt av den vattenförsörjning som inte kommer att användas under sommaren.

Containers
Var noga med säkerhetsavståndet mellan containers och byggnader, speciellt tillfälligt uppställda containers. Placera aldrig containers invid fönster, fasader eller under tak. Se till att lastbryggor är fria från lastpallar och annat brännbart material.

Ordning och reda
Håll ordning på lösa saker. Avlägsna tomemballage och se till att papperskorgar med mera är tömda.

Stöldbegärlig egendom
Sätt upp insynsskydd i fönster i markplan. Lås in stöldbegärlig egendom som exempelvis datorer i ett låst och larmat utrymme.

Belysning
Låt inte byggnader vara helt mörklagda. Det gäller både inomhus och utomhus. Skadegörelse som exempelvis glaskrossning sker oftast på platser där risk för upptäckt är liten.

Åsknedslag
Sommartid ökar problemen med elavbrott på grund av åsknedslag. Det kan ge upphov till översvämningar som en följd av driftavbrott på pumpanläggningar, medföra avbrott på larmanläggningar och liknande. Kontrollera objekten efter åskväder. Åsknedslag kan också skada elektrisk utrustning, koppla därför bort elanslutna apparater och verktyg som inte kommer att användas under semestern.

Tipsen har vi fått från Söderberg & Partners