Artikeln publicerades 17 december 2018

Ordmoln till frågan vad är den viktigaste förändringen vi hade kunnat göra för
att du ska bli nöjdare kund?

Några citat från våra hyresgäster om varför de rekommenderar ABRI som hyresvärd;

Vi får hjälp när vi ber om det

Lätta att samarbeta med

Snabb och bra service med goda möjligheter att påverka sin situation

Det är ett seriöst företag

Bra support och stor förståelse för specifika önskemål gällande den egna verksamheten

Gott resultat i årets kundundersökning

Årets kundundersökning visar att de allra flesta företagen som är hyresgäster hos oss trivs och stannar länge i sina lokaler. Vi sköter oss bra när det gäller underhåll. Det är rent och snyggt i företagsområdena, bra belysning, klippt gräs och skottad snö.

19 företag av 50 ger oss maxpoäng - Mycket väl godkänt

98 % av företagen är positiva till hur övriga företag i respektive området sköter sig och grannsamverkan är över lag god. Bäst samverkan mellan våra hyresgäster hittar vi i Bräkne-Hoby, tätt följt av Kallinge. I Kallinge hittar vi tyvärr också mest upplevd skadegörelse.

Alla hyresgästerna som svarat på frågorna kan tänka sig hyra lokaler av oss igen och de rekommenderar ABRI som hyresvärd till andra företag. Enbart två tillfrågade svarar kanske.

Årets medelbetyg hamnar på 8,6 – där 10 är maxpoäng. Inget företag har gett oss sämre betyg än 5 (1 företag), 39 företag ger oss 8 poäng och uppåt varav 19 av dem ger oss toppbetyget 10. Vi är glada över den positiva responsen – och tar med oss synpunkter och önskningar i vår arbetsplanering inför 2019.

Tack att ni som fick frågan svarade - och tack att ni ger oss ett gott betyg och förtroende!
Det är vi stolta över!

Faktaruta

  • 2018 års kundundersökning besvarades av 65 % av de tillfrågade hyresgästerna i ABRIs lokaler, vilket innebär att 50 företag svarade på vår undersökning.
  • I år är det åtta år sedan vi började fråga våra hyresgäster om bland annat vår service, lokalutformning, drift, säkerhet och utemiljö.
  • Vi använder svaren som utvärdering av våra och våra konsulters arbeten, i vår dagliga verksamhet och i planeringen inför framtida insatser. Här kan vi se positiv respons och uppmärksamma brister.
  • Vi får också tips på intresserade företag som kan bli framtida nya hyresgäster.
  • I sista frågan betygssätter våra hyresgäster oss. Där är 10 maximalt antal poäng. I år hamnade medelpoängen på 8,6 och 39 av de tillfrågade företagen gav oss betyget 8 och uppåt.