Artikeln publicerades 27 november 2017

Markprojekt vid Telefonen

Arbete med nya och fler parkeringar vid fastigheten Telefonen pågår för fullt.

ABRI förbättrar parkeringsmöjligheterna vid fastigheten Telefonen, det blir 20 st parkeringar vid entrén till Flex Design och Orbit One. Längs med Kilen kommer det bli plats för ca 160 bilar. Arbetet är igång och kommer vara klart vid årsskiftet.

Stora parkeringsytan utanför Capio, Köksmästaren, ABRI osv är det 24 tim parkering som gäller. 12 st vid slänten mot Fueltech är 2 tim parkering och laddning av elbilar är 2 tim parkering. Detta för att underlätta för vårdinstans, restaurangbesök osv.