Artikeln publicerades 31 maj 2012

Flextronics nya hyresgäster i Telefonen

Vi är glada över att hälsa Flextronics som nya hyresgäster hos oss! Bolaget flyttar in i kvarteret Telefonen på cirka 12 000 m².

Under sommaren kommer ABRI fortlöpande iordningsställa lokalerna för Flextronics. Bolaget flyttar successivt delar av verksamheten under sommaren, för att vara på plats i sin helhet och igång med produktionen i lokalerna till hösten. Flextronics tillverkning kommer att fylla nästan hela den byggnad i Telefonen som ligger närmast järnvägsstationen och utvecklingskontoren byggs dörr i dörr till Alfa Lavals kontor. Flextronics sysselsätter idag drygt 300 personer och kommer närmast från Verkö i Karlskrona.