Artikeln publicerades 19 september 2011

Systematiskt Brandskyddsarbete

När olyckan är framme gäller det att alla personer på företaget vet hur de skall handla! Och självklart är det av största vikt att all livräddande utrustning finns där de skall vara och att de fungerar.

I "Lagen om skydd mot olyckor" har vi som fastighetsägare ansvar för att brandskyddet i våra byggnader dokumenteras och underhålls. För att kunna göra detta tillfredsställande måste du som hyresgäst minst en gång om året ha översyn i dina lokaler där du bland annat kontrollerar att utrymningsvägarna är fria, att utrymningsskyltar finns och syns, att brandsläckare finns på plats och fungerar, och att personalen vet hur de skall handla vid en eventuell brand eller olycka.

Alla våra hyresgäster har ett eget ansvar för arbetet med det systematiska brandskyddet. Och företag med större verksamhet måste dessutom lämna in en redogörelse för att visa att brandskyddsarbetet är utfört. Har ditt företag fått en Brandskyddspärm så finner du där bladet "Genomförande av kontroll" som skall vara granskad, ifylld och ABRI tillhanda senast den 1 december.