Delad huvudentré Metallgatan 1 hyresledigt kontor Ronneby

Delad huvudentré Metallgatan 1

Kök i ledig lokal Metallgatan1 Ronneby

Kök med lanternin för dagsljus

Kök hyresledigt kontor Ronneby

Whiteboard vid kök och dörr till personalutrymme med dusch och toalett

Entré med konferensrum till höger i bild

Entré med konferensrum till höger i bild

Stor öppen kontorsyta med hög takhöjd och stora fönster mot Metallgatan

Stor öppen kontorsyta med hög takhöjd och stora fönster mot Metallgatan

Konferensrum riktning mot Metallgatan

Konferensrum riktning mot Metallgatan

Konferensrum riktning mot entré

Konferensrum riktning mot entré

Enskilt kontor Metallgatan 1

Kontor med fönster mot Metallgatan

Kontor, lager och/eller förrådsutrymme

Kontor, lager och/eller förrådsutrymme

Stor yta för möten och coachning

Stor yta för möten och coachning

Kök

Kök

Personalutrymmen med dusch och toalett

Personalutrymmen med dusch och toalett

Egen entrédörr med möjlig utställningsyta

Egen entrédörr med möjlig utställningsyta

Huvudentré med möjlig utställningsyta

Huvudentré med möjlig utställningsyta

Delad entré med parkeringar direkt utanför

Delad huvudentré med parkeringar direkt utanför