Entré hälsovård/kontor på Fridhemsvägen 15, 166 kvm

Väntrum utanför entré hälsovård/kontor

Korridor med kontor och/eller rum för vård

Kapphängare entré

Behandlingsrum/kontor

Kontor med fönster mot Fridhemsvägen och Ronnebyån

Korridor riktning mot entré

Personalutrymme med kök

Korridor