Tillstånd

Du måste själv ansvara för din verksamhets laglighet och själv söka alla tillstånd som krävs.

Verksamheten ska även bedrivas så att inte övriga hyresgäster eller personer i närheten drabbas av störande buller eller andra olägenheter.