Skyltar

Vill du sätta upp en fasadskylt måste du fråga både ABRI och Miljö- och Byggnadsförvaltningen Öppnas i nytt fönster.på Ronneby Kommun.

I de flesta fall måste du söka bygglov för dina skyltning. Det är bra om din ansökan är så tydlig som möjligt med beskrivningar, bilder och ritningar som klart visar hur skyltningen är tänkt att se ut.

Följande bör ingå i bygglovsansökan för skyltar:

  • ansökan med fastighetsbeteckning och adress
  • fasadritning med skyltens placering skalenligt inritad
  • ritning på skyltens utformning och mått
  • komplettera gärna ansökan med ett fotografi eller fotomontage