Lås och larm

Du får själv installera lås och i vissa fall larmsystem. Glöm inte att kontrollera att de är godkända av ditt försäkringsbolag.

När du någon gång i framtiden flyttar, tillfaller dessa system oss. Det är mycket viktigt att samtliga nycklar överlämnas.