Hyresavi

Hyran ska betalas i förskott och vara oss till handa sista bankdagen i månaden.

Vi skickar ut hyresavier, men skulle du av någon anledning inte ha fått din hyresavi måste du ändå betala in din hyra inom utsatt tid.