Försäkring

Du måste själv teckna försäkring på din verksamhet och dina inventarier.