Betalning av hyran

Om du inte betalar in din hyra i tid utgår ränta på hyresbeloppet från och med dagen du skulle ha betalat din hyra fram tills dess hyran är inbetald.

Räntan som tas ut är 8% (enligt 6 § i Räntelagen). Kostnaden för skriftlig betalningspåminnelse är 50 kronor vid varje tillfälle.

Ersättning för inkassokrav uttages enligt lag och kostar för närvarande 160 kronor.